Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

amelimai
8214 a440
amelimai
- Ale przecież trzeba próbować...
- To zależy, czego Pani boi się bardziej - samotności czy rozczarowań.
amelimai
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

May 19 2017

amelimai
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
amelimai
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
6917 572c 500

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

Reposted frombwana bwana viamefir mefir
amelimai
- I was just thinking how handsome you look when you smile. - I know, that's why I try to contain it.
— All about you, L.
Reposted frommefir mefir

May 18 2017

amelimai
0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viaeskapiza eskapiza
5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink viaeskapiza eskapiza
amelimai
Reposted fromweightless weightless viaeskapiza eskapiza
amelimai
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaeskapiza eskapiza
amelimai
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxvcth xvcth
amelimai
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaxvcth xvcth
amelimai
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viaxvcth xvcth

January 21 2015

amelimai
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou
amelimai
amelimai
0269 bf27
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
amelimai
“Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir

January 20 2015

amelimai
boho kitten
Reposted fromcats cats vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl