Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

amelimai
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou
amelimai
amelimai
0269 bf27
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
amelimai
“Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir

January 20 2015

amelimai
boho kitten
Reposted fromcats cats vianewbeginning newbeginning
amelimai
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
amelimai
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Reposted fromchangecolour changecolour viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
Żałuję wszystkich zmarnowanych chwil, w których nie byłam z Tobą.
Reposted from666th 666th viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
On wcale nie musiał robić nic szczególnego. Moje małe głupiutkie dziewczyńskie serce samo do niego poleciało i złożyło mu się u stóp.
— Kerstin Gier
Reposted fromtereseek tereseek viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
5734 b149
Reposted fromcasanovared casanovared viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaoceanstrat oceanstrat
amelimai
  • „Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana”
amelimai
Nie wiem, kurwa, co robić.
Czuję na sobie presję czasu, ale nic nie idzie po mojej myśli.
— Anonimous
Reposted frommankiller mankiller viaiblameyou iblameyou
7519 7aad 500

fashion encyclopedia: Valentino pre fall 2015

amelimai
Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trze­ciego papierosa.
— Mian Mian
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viabrzask brzask

January 12 2015

amelimai

‘I nawet najgłupsze rzeczy, kiedy jesteś zakochany, zapamiętujesz jak coś najpiękniejszego. Bo ich prostoty nie da się porównać z niczym innym.’

                                                                                                                    -Tylko Ciebie chcę
Reposted frombomdia bomdia viagivemeheaven givemeheaven
amelimai
4581 742a 500
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viamefir mefir

January 10 2015

amelimai
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viamefir mefir
amelimai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl