Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2019

amelimai
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
amelimai
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viamefir mefir
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
amelimai
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
amelimai
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
amelimai
...znów należy tylko do siebie, ale za wolność trzeba było zapłacić wysoką cenę. Puste łóżko, bezsenne noce i pytanie, na które nie potrafiła odpowiedzieć: Czy lepiej mi z nim, czy bez niego?
— Tess Geritsen "Milcząca dziewczyna"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamefir mefir

October 30 2018

amelimai
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viaeskapiza eskapiza

February 15 2018

amelimai
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viajointskurwysyn jointskurwysyn
amelimai
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrystol brystol
amelimai
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
amelimai
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaxvcth xvcth

January 25 2018

amelimai
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxvcth xvcth
amelimai
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaxvcth xvcth
amelimai
Ludzie wiele tracą, tylko dlatego że są nieśmiali.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viabrystol brystol
amelimai
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabrystol brystol

January 21 2018

amelimai
2187 8384 500

January 06 2018

amelimai
8214 a440
amelimai
- Ale przecież trzeba próbować...
- To zależy, czego Pani boi się bardziej - samotności czy rozczarowań.
amelimai
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

May 19 2017

amelimai
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl